לבנות את עצמי – מאיפה מתחילים?

בגיל 22 גם אני הגעתי לצומת הזו – לרצון "לבנות את עצמי". אז עוד לא ידעתי מה זה אומר. לבנות את עצמי באיזה הקשר? לבנות את הקריירה שלי? את המנטליות שלי? את החיים שלי? למצוא את הייעוד שלי? את המקום שלי בעולם? לאט לאט ראיתי שהרבה מבני הדור שלי מגיעים לאותה הצומת.  עד עכשיו רובנו […]